Przejdź do treści

Vertipen

Konkurs dla przedszkoli

Zapraszamy wszystkie przedszkola mieszczące się na terenie Szczecina i powiatu polickiego do wzięcia udziału w konkursie, w którym dzieci będą miały okazję zaprezentować swoją kreatywność i zainteresowanie światem poprzez przygotowanie własnej, unikalnej mapy świata. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej.

Nagrodą dla zwycięzcy jest wydruk mapy świata o wartości 1000 zł, którą można wykorzystać w przedszkolu lub podarować wybranej placówce.

Regulamin konkursu:

Opis konkursu: Przedszkola są zaproszone do wzięcia udziału w konkursie, w którym dzieci będą miały okazję zaprezentować swoją kreatywność i zainteresowanie światem poprzez przygotowanie własnej, unikalnej mapy świata. Nagrodą dla zwycięzcy jest wydruk mapy świata o wartości 1000 zł, którą można wykorzystać w przedszkolu lub podarować wybranej placówce.

Zasady konkursu:

Konkurs skierowany jest do przedszkoli z terenu m. Szczecin oraz powiatu polickiego.

Przedszkole musi stworzyć i przesłać pod postem konkursowym zdjęcie lub skan mapy świata wykonanej przez dzieci.

Mapa może być wykonana dowolną techniką plastyczną – kredkami, farbami, pastelami itp.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane przez dzieci z danego przedszkola.

Każde przedszkole może przesłać w komentarzu tylko jedną pracę.

Prócz pracy w komentarzu powinny pojawić się takie dane jak – nazwa przedszkola, adres, wiek dzieci.

Termin nadsyłania prac upływa za 25 maja.

Praca która otrzyma najwięcej polubień do 30.05 wygrywa konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowych nagród wyróżnienia dla najbardziej kreatywnych i w jego mniemaniu urzekających prac. 

Po zakończeniu konkursu zwycięskie przedszkole zostanie ogłoszone na profilu Facebooka Vertipen.

Nagrodą dla zwycięzcy jest wydruk mapy świata o wartości 1000 zł, którą można wykorzystać w przedszkolu lub podarować wybranej placówce.

Ogłoszenie wyników 1 czerwca 2023 na profilu Facebook Vertipen 

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Konkurs jest prowadzony przez Vertipen Natalia Białuńska w Szczecinie

2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 8.05.2023 r., a zakończenie w dniu 30.05.2023 r. o godzinie 23:59.

5. Konkurs skierowany jest do przedszkoli z terenu m. Szczecin oraz powiatu polickiego.

6. Przedszkole musi stworzyć i przesłać pod postem konkursowym zdjęcie lub skan mapy świata wykonanej przez dzieci. Mapa może być wykonana dowolną techniką plastyczną – kredkami, farbami, pastelami itp.

7. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane przez dzieci z danego przedszkola.

8. Każde przedszkole może przesłać w komentarzu tylko jedną pracę. Prócz pracy w komentarzu powinny pojawić się takie dane jak – nazwa przedszkola, adres, wiek dzieci.

9. Termin nadsyłania prac upływa za 25 maja.

10. Praca która otrzyma najwięcej polubień do 30.05 wygrywa konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowych nagród wyróżnienia dla najbardziej kreatywnych i w jego mniemaniu urzekających prac. 

11. Nagrodą jest voucher na dowolny wydruk wraz z grafiką do kwoty 1000 zł do wykorzystania do 30.08.2023